środa, 7 października 2015

Założenia ideologii gender

2013-04-29 08:12:34 (ost. akt: 2013-04-28 23:59:48)

Podziel się:

Efektem przenikania ideologii gender do społeczeństwa, jest pomieszanie i zamazanie różnić pomiędzy płciami.

Efektem przenikania ideologii gender do społeczeństwa, jest pomieszanie i zamazanie różnić pomiędzy płciami.

Autor: sxc.hu

Podstawą genderyzmu jest całkowite odrzucenie jakichkolwiek form dyskryminacji - ten kierunek wydaje się jak najbardziej właściwy, jednak w przypadku genderyzmu przechodzi on w skrajność.

Słowo gender pochodzi z języka angielskiego i oznacza płeć. Obecnie termin gender używany jest do określenia płci kulturowej lub społecznej w odróżnieniu od płci biologicznej. Taka płeć kulturowa lub społeczna może oznaczać rolę związana z płcią, która nie jest rezultatem naturalnych uwarunkowań, ale wynika z utrwalonych w kulturze wzorców zachowań i ról społecznych.

Podstawą genderyzmu jest całkowite odrzucenie jakichkolwiek form dyskryminacji - ten kierunek wydaje się jak najbardziej właściwy, jednak w przypadku genderyzmu przechodzi on w skrajność. Za dyskryminację uważa się już nazwanie człowieka mężczyzną lub kobietą. Podstawowym założeniem genderyzmu jest odrzucenie terminu męskości i kobiecości a wprowadzenie określenie ról społecznych jakie człowiek przyjmuje w życiu społecznym. Termin gender dotyczy płci w kontekście kulturowym (stanowiska, style życia, motywy uznawane przez określone społeczeństwa za właściwe dla określonej płci). Zwolennicy ideologii gender uważają, że wiele cech przyjętych jako genetycznie istniejących, odpowiednio przypisanych kobiecie i mężczyźnie jest wynikiem nacisku społeczeństwa lub uwarunkowania kulturowego. Społeczeństwo wymusza niezgodne z naturą role mężczyzny i kobiety, co ogranicza całościowy rozwój człowieka. Nie przywiązuje się wagi do różnorodności płci. Każdy ma prawo przedstawiać takie postawy i style życia, jakie sam wybrał, a nie jakie narzuciło mu społeczeństwo. Genderyzm zakłada pięć równorzędnych modeli życia: homoseksualistów, lesbijek, biseksualistów, transseksualistów i heteroseksualistów oraz wolność w tworzeniu układów partnerskich i całkowitą swoboda seksualna. Krytykuje i kpi z tradycyjnego modelu małżeństwa i rodziny, uważanego za zagrożenie rozwoju i wolności człowieka. Informacje na temat genderyzmu przekazywane są przede wszystkim w prasie, internecie, w kołach naukowych, w kołach zainteresowań, podczas demonstracji, ale zwłaszcza na specjalnym kierunku studiów zwanym Gender Studiem,obecnym także w Polsce.

Genderyzm jako swoista ideologia zmieniła obraz jako takiej antropologii, kwestionując podstawowe kategorie uważane za oczywiste. Całkowicie zdeformowała obraz rodziny, co w przyszłości może spowodować jej całkowity kryzys.
Małgorzata Kordal

Komentarze pokaż wszystkie komentarze w serwisie