Sobota, 15 sierpnia 2020

Przyjąć dary Ducha Świętego

2014-03-01 08:58:22 (ost. akt: 2018-03-29 12:08:46)

Podziel się:

Joanna Guzek i Marta Borkowska

Joanna Guzek i Marta Borkowska

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

Czym jest Odnowa w Duchu Świętym? Co daje trwanie w takiej w takiej wspólnocie? Opowiadają Joanna Guzek i Marta Borkowska ze wspólnoty „Kanaan”, która 1 marca świętuje 20-lecie istnienia.

- Jak długo jesteście związane ze wspólnotą „Kanaan”?


Joanna Guzek: Do wspólnoty Kanaan należę od 1998 roku. Po zdaniu matury przyjechałam do Olsztyna na studia i pamiętam, że po miesiącu bycia w tym mieście, usłyszałam podczas ogłoszeń parafialnych w kościele NSPJ zaproszenie na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Nie miałam wówczas pojęcia, jaki charakter będą miały te rekolekcje. Okazało się, że rekolekcje będą trwały przez siedem tygodni ( 1 dzień w danym tygodniu) i prowadzą je osoby ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Kanaan”. Po rekolekcjach REO nie wyobrażałam sobie innej drogi. Rozpoczął się czas odkrywania życia we wspólnocie w obecności Ducha Świętego.

Marta Borkowska: W tym roku minie już trzynaście lat, odkąd jestem związana ze wspólnotą. W kwietniu 2001 r. zaczęłam przeżywać swoje Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) w parafii NSPJ. Były one odpowiedzią Pana Boga na moje wołanie do Niego o pomoc, bo miałam poczucie, że jestem na solidnym zakręcie i ziemia usuwa mi się spod nóg. Pozostanie we wspólnocie „Kanaan”, która prowadziła rekolekcje, było dla mnie naturalną konsekwencją pierwszego kroku


- Czym jest Odnowa w Duchu Świętym? Jak byście krótko opisały taką wspólnotę.


Marta: To miejsce, w którym nawiązywałam osobową relację z Jezusem, którą mam możliwość pogłębiać. To poznawanie tajemniczej osoby Ducha Świętego, otwieranie się na Jego działanie, prowadzenie i obdarowanie w codziennym życiu. Charyzmatyczna Odnowa w Duchu Świętym to rzeczywistość szczególnego otwierania się na Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, odnowienie łaski chrztu i bierzmowania. Odkrycie, odkopanie wręcz darów, które w tych sakramentach otrzymałam: tych zwyczajnych, ale i nadzwyczajnych, o których jest mowa w wielu miejscach Pisma Świętego (m.in. dar miłości, wiary, męstwa, modlitwy językami, prorokowania, tłumaczenia języków, uzdrawiania, nauczania, napominania). Charyzmat to dar darmo dany, dla budowania wspólnoty Kościoła, więc skoro darmo otrzymaliśmy to i darmo mamy dawać. (por. Mt 10, 8). Każdy z nas jest inny, ma inne obdarowanie, inne predyspozycje i dlatego tak bardzo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni! Charakterystycznym elementem spotkań jest modlitwa spontaniczna, tzn. wypowiadana prosto z serca, w tym także m.in. modlitwa do Ducha Świętego, modlitwa dziękczynienia czy uwielbienia. Każde spotkanie zawsze zbudowane jest wokół konkretnego fragmentu z Pisma Świętego. W zależności od potrzeb dzielimy się rozumieniem i przeżywaniem Słowa Bożego, swoim doświadczeniem, słuchamy komentarza do Słowa lub wczesnej przygotowanej katechezy. Czasem także na spotkaniu pojawia się proroctwo, czyli słowa, które Pan Bóg kieruje do zgromadzonych, by pocieszyć, umocnić czy wskazać na coś bardzo istotnego.

Joanna: Nawiążę krótko do źródeł Odnowy. Odnowa w Duchu Świętym powstała w Kościele Katolickim w 1967 roku jako jeden z nurtów posoborowej odnowy. To właśnie Sobór Watykański II otworzył drogę katolickiej Odnowie Charyzmatycznej. Chciałabym także zwrócić uwagę na tzw. dokumenty z Malines, opracowane przez kardynała Josepha Suenesa, urzędowego „opiekuna ruchu charyzmatycznego” z ramienia Stolicy Apostolskiej. Wspomniane dokumenty ukazują zakorzenienie Odnowy w tradycji i duchowości Kościoła katolickiego. Głównymi zadaniami Odnowy jest przede wszystkim ewangelizacja słowem i osobistym świadectwem wiary. W 1 Liście św. Pawła do Koryntian czytamy o darach Ducha Świętego (1 Kor 12,8-1). Chyba wiele pytań rodzi się w związku z darem języków. Z tym darem spotykamy się na kartach Pisma Świętego w powyżej wspomnianym fragmencie. Dar języków jest modlitwą i uwielbieniem Boga dla Niego samego. Charyzmat ten powinien być rozumiany jako objawienie się Ducha Świętego w darze modlitwy. Gdy bowiem nie możemy się modlić, Duch Święty sam przyczynia się za nami błagalnym wzdychaniem, którego nie można wyrazić słowami (Rz 8, 26).

- Joanno, od 2009 roku jesteś liderem wspólnoty „Kannan”, czyli świecką osobą odpowiedzialną. Jaka jest rola lidera takiej wspólnoty?


Joanna: Do podstawowych obowiązków lidera należy troska o wierność nauce Kościoła, podejmowana we współpracy z księdzem- opiekunem. Lider ma zadanie podejmować, w jedności z kapłanem oraz z innymi osobami odpowiedzialnymi, rozeznanie drogi grupy modlitewnej- jej formacji, misji, zaangażowania. Ma być pomocny w odkrywaniu charyzmatów u poszczególnych osób we wspólnocie, aby ci mogli lepiej służyć i dzięki temu wzrastać. Lider powinien troszczyć się o duchową formację członków wspólnoty. Mamy to szczęście, że w Dobrym Mieście mamy Ośrodek Rekolekcyjny „Źródło Jakuba”, który oferuje wiele weekendów formacyjnych i rekolekcji. Lider także reprezentuje wspólnotę na zewnątrz i podejmuje działania w jej imieniu.

- Jaki jest „Kanaan” dzisiaj - ilu ma członków, w jakim wieku?


Joanna: Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Kanaan” powstała w 1994 roku przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obecnie do naszej wspólnoty należy ok. 40 osób Spotykamy się w każdy poniedziałek na Mszy Św. o godz. 18.00., a następnie na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego, katechezie. W drugi poniedziałek miesiąca po Eucharystii adorujemy Najświętszy Sakrament. Opiekunem duchowym naszej wspólnoty jest ks. Adam Iwanowski. Specyfiką naszej wspólnoty jest to, że uczęszczają do niej osoby z różnych parafii olsztyńskich i także spoza naszego miasta. Dla mnie cennym darem jest różnorodność osób pod względem wieku, stanu, wykształcenia. Nie ma żadnych barier, aby móc być razem i wspierać się wzajemnie. Każdy jest obdarowany przez Ducha Świętego i w tej różnorodności jest piękno i siła. Według mnie wielkim darem dla wspólnoty są osoby cierpiące, które nie zawsze mogą aktywnie uczestniczyć w naszych spotkaniach.

- Co daje trwanie w takiej wspólnocie?

Joanna: Wspólnota jest dla mnie miejscem odkrywania darów Ducha Świętego , którymi jak się okazuje mogę służyć innym. We wspólnocie uczę się słuchać Pana Boga przede wszystkim w Jego Słowie. To miejsce spotkania z drugim człowiekiem, dzięki któremu mogę wzrastać w wierze. Wspólnota to miejsce, w którym nieustannie uczę się miłości i pokory wobec Boga i drugiego człowieka.

Wszystkie osoby, które pragną lepiej poznać Odnowę w Duchu Świętym, zapraszam w imieniu wspólnoty „Kanaan” w każdy poniedziałek na Eucharystię o godz. 18.00. do Kościoła NSPJ w Olsztynie, a po niej na nasze spotkanie wspólnotowe .

Marta: To miejsce, czas i ludzie, którzy uczą mnie miłości do Boga i ludzi. To miejsce nauki przebaczania, odkrywania swojego obdarowania, swoich uzdolnień, ale i odkrywania słabości, wychodzenia z kompleksów, uzdrawiania zranień. To wiele przyjaźni i naprawdę wartościowych, głębokich relacji. Właśnie we wspólnocie poznałam swojego męża. Służenie innym modlitwą, pomocą, swoim czasem, zdolnościami, wysłuchaniem, wsparciem. Ale i otrzymywanie nieopisanie więcej niż się daje samemu! To wszystko i jeszcze więcej dokonuje się mocą bezgranicznej i bezinteresownej Bożej Miłości, która wszystko może, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje... (por. 1 Kor 13, 1-13).


Anna Wysocka


Zapraszamy na jubileusz 20-lecia wspólnoty „Kanaan”:

Msza święta w kościele NSPJ w Olsztynie (ul. Mickiewicza) w sobotę 1 marca o godz. 18.00. Mszę świętą będzie celebrował ks. biskup Jacek Jezierski.Trochę foto historii "Kanaanu"


Źródło: Gazeta Olsztyńska

Modlitewnik Msze w Olsztynie Czytelnia Wieczory Uwielbienia Ciekawe strony

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB