Czwartek, 17 października 2019

Dlaczego młodzi Polacy są mniej związani z Kościołem niż ich rodzice?
Przede wszystkim dlatego, że Kościół związał się z polską prawicą i głoszoną przez nią ideologią
40.86%
Bo takie są trendy w całej Europie
10.64%
Powodów jest wiele, wtym dwa wymienione powyżej
39.82%
Młodzi Polacy nie są mniej związani z Kościołem niż ich rodzice
8.69%