Czwartek, 21 lutego 2019

Dlaczego młodzi Polacy są mniej związani z Kościołem niż ich rodzice?
Przede wszystkim dlatego, że Kościół związał się z polską prawicą i głoszoną przez nią ideologią
43%
Bo takie są trendy w całej Europie
9.13%
Powodów jest wiele, wtym dwa wymienione powyżej
39.32%
Młodzi Polacy nie są mniej związani z Kościołem niż ich rodzice
8.54%